ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

Phitsanulok Provincial Police

Follow Us

FacebookYouTube

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร 10 คูหา สถานีตำรวจภูธรไทรย้อย จำนวน 1 หลัง

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร 10 คูหา สถานีตำรวจภูธรไทรย้อย จำนวน 1 หลัง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเร.pdf

รายงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565

2.1 งบทดลอง.pdf

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565

2.2 รายละเอียดประกอบงบทดลอง.pdf