Програма

Програма

posted Oct 6, 2015, 1:56 AM by Rosen Lutskanov   [ updated Oct 22, 2015, 9:33 AM ]

КОНФЕРЕНЦИЯ

Философията на математиката / Математиката във философията

София, 30-31 октомври 2015, Зала 1, Софийски Университет


30 октомври, петък


9.00-9.10 Откриване


Първа сесия. Модератор: Марина Бакалова (ИИОЗ-БАН)

9.10-9.50 Владимир Сотиров (ИМИ-БАН), Философия на математиката = любов към математическата мъдрост

9.50-10.30 Димитър Вакарелов (ФМИ-СУ), Загадката пространство-време. Безточкови теории за пространството и времето в духа на Уайтхед


10.30-10.50 Кафе пауза


Втора сесия. Модератор: Марина Бакалова (ИИОЗ-БАН)

10.50-11.30 Борис Грозданов (ИИОЗ-БАН), Tacit geometrical assumptions in Hilbert's stroke system

11.30-12.10 Веселин Дафов (ФФ-СУ), Колкото – толкова. Или за „царските пътища“ в геометрията


12.10-13.30 Обяд


Трета сесия. Модератор: Росен Люцканов (ИИОЗ-БАН)

13.30-14.10 Доротея Ангелова (ИИОЗ-БАН), Логика, парадокси, неопределеност

14.10-14.50 Антон Дончев (НБУ), Имаме ли нужда от нова концепция за вероятност?


14.50-15.10 Кафе пауза


Четвърта сесия: Модератор: Росен Люцканов (ИИОЗ-БАН)

15.10-15.50 Христо Вълчев (ФФ-СУ), Епистемологическият статут на математическите положения

15.50-16.30 Никифор Аврамов (ФФ-СУ), Морфичното присъствие на математическите елементи в света


31 октомври, събота


Първа сесия. Модератор: Борис Грозданов (ИИОЗ-БАН)

09.00-09.40 Лилия Гурова (НБУ), Математическото обяснение

09.40-10.20 Константин Янакиев (ФФ-СУ), Математическото доказателство и суверенността на разума


10.20-10.40 Кафе-пауза


Втора сесия. Модератор: Борис Грозданов (ИИОЗ-БАН)

10.40-11.20 Мила Маринова (НБУ), Какво знаем за числата: гледната точка на когнитивната наука

11.20-12.00 Росен Люцканов (ИИОЗ-БАН), Математика на желанието: теория на рационалния избор

1-1 of 1