Начална страница


Кога?

 • 30-31 октомври 2015 г.
Къде?
 • Зала 1 на СУ "Св. Климент Охридски"


Примерни теми:

 1. Класически и нови философии на математиката
 2. Въпросът за онтологичния статус на математическите обекти и неговите епистемологични проекции
 3. Връзка между историята и философията на математиката
 4. Схващания за природата на математическото познание в историята на философията
 5. Формални и концептуални подходи към пространството и времето в математиката и философията на науката
 6. Въпросът за "необяснимата ефективност" на математиката
 7. Философски проекции на подходи, теории и резултати в съвременната математика
 8. Парадоксите в логиката и математиката (и не само там)
 9. Когнитивната наука за математическото познание
Comments