TRANG CHỦ

 
 
* ĐỪNG HY VỌNG MÌNH SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI TỐT MÀ HÃY CỐ GẮNG ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC*
                                                                                                                                                         Triết lý: Nguyễn Minh Hạnh
 


  NGUYỄN HÙNG VƯƠNG
       Nguyễn Minh Hạnh
SN: 14/05/1987 SHQN:06217358  H70.
Quế Cường - Quế Sơn - Quảng Nam
Nhập ngũ: 2006 Xuất ngũ 2008
HTSH: Đại Học Đà Nẵng - Nghành: Triết học
Website: Philosophiahv.tk
Sđt: 0905 013 125

Yahoo:    Nhipcautriam02n@yahoo.com
E - Mail: philosophy.hv.ud@gmail.comLÝ LỊCH KHOA HỌC

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:

    A. Sách đã xuất bản:

    1. Nguyễn Hùng Vương (2015), Tư tưởng pháp quyền phương Tây cận đại với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, Nxb Đà Nẵng, ISBN: 978-604-84-0844-2.

    B. Đề tài nghiên cứu khoa học đã bảo vệ:

    1. Nguyễn Hùng Vương, Phạm Thị Thảo (2010), Vận dụng quan điểm toàn diện để xem xét tình trạng thất nghiệp bậc đại học – cao đẳng sau khi ra trường ở nước ta hiện nay, Hội nghị nghiên cứu khoa học cấp trường, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

    2. Nguyễn Hùng Vương, Phạm Thị Thảo (2010), Vận dụng quan điểm toàn diện để xem xét tình trạng thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường ở nước ta hiện nay, Hội nghị nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng.      

C. Bài báo và tham luận:

- Nguyễn Hùng Vương, Bùi Ngọc Bích Thủy (2016), Quan điểm của Jonh Dewey về tự do cá nhân và ý nghĩa của nó trong điều kiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục ở Việt Nam, Thông tin khoa học giáo dục, Trường CĐ Kinh tế - Kĩ thuật Quảng Nam

- Nguyễn Hùng Vương, Bùi Ngọc Bích Thủy (2015), Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tuyên giáo Quảng Nam, Số 12/2015

- Nguyễn Hùng Vương, Phạm Thị Ngọc Liên (2015), Lao động phi chính thức nông thôn - Những vấn đề đặt ra cho chính sách (The informal labour in rural - Actual situation and issues to policy), Hội thảo quốc tế thường niên: Kinh tế phi chính thức: Thực trạng và các vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế (Informal economy: Practice and emerging issue in economy), Trường Đại học Thương mại Hà Nội, Đại học Kwansei Gakuin, Đại học Đài Loan... tháng 11 năm 2015. ISBN: 978-604-86-7666-7

- Nguyễn Hùng Vương, Võ Ngọc Bích (2015), Lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức- Những vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay (Labour in informal economic zone - The curent issues in Viet Nam), Hội thảo quốc tế thường niên: Kinh tế phi chính thức: Thực trạng và các vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế (Informal economy: Practice and emerging issue in economy), Trường Đại học Thương mại Hà Nội, Đại học Kwansei Gakuin, Đại học Đài Loan... tháng 11 năm 2015. ISBN: 978-604-86-7666-7

- Nguyễn Hùng Vương, Bùi Ngọc Bích Thủy (2015), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở nước ta”, Tạp chí khoa học và sáng tạo, Số 140, 141, 142, ISSN: 1859-0322.

- Nguyễn Hùng Vương, Võ Thị Phường, Phạm Thị Ngọc Liên (2014), Vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường ở nước ta hiện nay dưới góc nhìn toàn diện từ giáo dục đào tạo, Hội thảo khoa học, Hỗ trợ thực tập tốt nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng Thương Mại Đà Nẵng, tr.211.

 - Nguyễn Hùng Vương, Trần Phan Hiếu (2014), Liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng trải nghiệp cho sinh viên, Hội thảo khoa học: Đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học trong đào tạo theo hệ thông tín chỉ, Trường Đại học Quảng Nam, tr.99.

Nguyễn Hùng Vương, Phạm Thị Ngọc Liên (2013), Tái cấu trúc mô hình giáo dục và đào tạo ở Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Hội thảo quốc tế: Hội nhập: Cơ hội và thách thức, Trường Đại học Thương Mại Hà Nội…, Nxb Thống kê, tr.718. ISBN: 978-604-86-7666-7

 - Nguyễn Hùng Vương, Phạm Thị Ngọc Liên (2012), Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong xu thế hội nhập và phát triển ở Việt Nam hiện nay, Hội thảo quốc tế: Hội nhập: Cơ hội và thách thức, Trường Đại học Thương Mại Hà Nội, Cao đẳng Thương Mại Đà Nẵng và nhiều trường đại học trên thế giới, Nxb Thống kê, Tập 1, tr.276. ISBN: 978-604-86-7666-7

- Nguyễn Hùng Vương (2011), Phát huy khả năng tự học và đổi mới phương pháp học tập các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học về Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Thành đoàn Đà Nẵng, tr.47.

- Nguyễn Hùng Vương (2011), Phát huy khả năng tự học và đổi mới phương pháp học tập phù hợp với đào tạo theo học chế tín chỉ, Hội nghị Tổng kết 5 năm đào tạo theo học chế tín chỉ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, tr.40.

- Nguyễn Hùng Vương (2011), Bàn về sự nghi ngờ của Descartes, Hội thảo khoa học: Triết học truyền thống và hiện đại, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, tr.256.


    
NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG CÙNG TÁC GIẢ NGUYỄN HÙNG VƯƠNG
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc gần xa cuốn sách: TƯ TƯỞNG PHÁP QUYỀN PHƯƠNG TÂY CẬN ĐẠI VỚI VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY do Nxb Đà Nẵng ấn hành tháng 6/2015.
Tác giả xin phép thông báo đến toàn thể bạn đọc và các anh (chị) đã đặt mua ủng hộ tác giả trong thời gian qua, sớm liên hệ với tác giả để nhận sách trong thời gian sớm nhất! 
Xin cảm ơn quý bạn đọc !


philosophia.hv.nguyenminhhanh
Gmail: Philosophy.hv.ud@gmail.com
Sđt: 01689916671