Startside

hokuspokus, til dels også hokusfilius eller hokusfiliokus, knep, fiksfakserier, lureri. Ordet forklares gjerne som en forvanskning av den latinske formelen hoc est corpus (meum, domini, filii), 'dette er (mitt, herrens, sønnens) legeme', som uttales av de katolske geistlige ved nattverden. Den forvanskede formen ble brukt av tryllekunstnere når de utførte sine kunster.hokuspokus. (2012-02-08) I Store norske leksikon. Hentet fra http://snl.no/hokuspokus

     

Oversikt over nettstedets sider


Comments