Miền Tây - Chùa Miên

Đây là cảm nhận của Tịnh về một chuyến đi về miền Tây ngẫu hứng đầy thú vị và nhiều điều bất ngờ. Vẫn là kẻ độc hành như mọi khi, làm bạn cùng bụi đường và chiến mã.