ครูแฟ้ม


 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวนักเรียน - นักศึกษา

  •  
    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  • ในระดับ ปวช. ปวส.  ประจำปีการศึกษา 2560  

ข่าวครู - บุคลากร

  • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารงานอาชีวศึกษา 
    ด้วยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio)  รุ่นที่  2  ห้อง Smart  Class  Room   อาคารศูนย์วิทยบริการ  รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร
https://sites.google.com/site/managereportfolio/thaneiyb-run