3 คำสั่งในการรับและแสดงผลข้อมูล

• ฟังก์ชัน printf() 
• ฟังก์ชัน putchar()
• ฟังก์ชัน scanf()
• ฟังก์ชัน getchar()
• ฟังก์ชัน getch()
• ฟังก์ชัน getche()
ดาวน์โหลดเนื้อหา   ตอนที่ 1     ตอนที่ 2