5 โปรแกรมแบบวนรอบทำซ้ำ

1. คำสั่ง while
2. คำสั่ง  do while
3. คำสั่ง for
4.  คำสั่ง break-continue

   1. คำสั่ง while         ดาวน์โหลดลิงค์สำรอง  คลิกที่นี่ 
 2. คำสั่ง  do while   ดาวน์โหลดลิงค์สำรอง  คลิกที่นี่
 3. คำสั่ง for              ดาวน์โหลดลิงค์สำรอง  คลิกที่นี่

ส่งงาน
ตัวอย่างโปรแกรม ข้อ 1 การหาแม่สูตรคูณ  แม่ 2 (ให้ดูเป็นตัวอย่าง)

 ---------------------------------------
ตัวอย่างโปรแกรม ข้อ 2 
ตัวอย่าง โค๊ดโปรแกรมที่หารด้วย  3 ลงตัวทำดังนี้

 แต่จากโจทย์ที่ให้ทำ ต้องหารด้วย 3 และ 5 ลงตัว นักเรียนต้องใช้ && มาเชื่อมเงื่อนไขด้วย  (เหมือนสูตรน้ำประปา)