4 โครงสร้างแบบมีทางเลือก

1. คำสั่ง if        ดาวน์โหลดเนื้อหา  คลิกที่นี่ 
2. คำสั่ง if else   ดาวน์โหลดเนื้อหา  คลิกที่นี่ 
3. คำสั่ง if else if    ดาวน์โหลดเนื้อหา  คลิกที่นี่ 
4. คำสั่ง switch … case   ดาวน์โหลดเนื้อหา  คลิกที่นี่