ประสบกับ "มหาอุทกภัย ปี 2554"


 
ผลงานของชุมชนฯ (ปี 2553 - ม.ค. 2554) นำเสนอวันงานปีใหม่ "เลี้ยงโต๊ะจีน"
 

 

ปทุมวิลเลจร่วมใจสร้างความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม

 

 
ออกอากาศช่อง 7 รายการ "ด้วยลำแข้ง" ของ คุณคำรณ หว่างหวังศรี
 
ตอนที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553

ด้วยล้ำแข้ง ตอนที่ 2

 
 ตอนที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553

ด้วยลำแข้ง ตอนที่ 1

 
 

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน" ปี 2551