สรรค์สร้าง สามัคคี มีวินัย คือ น้ำใจ .. ปทุมวิลเลจ 

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนฯ (ปี 52)

 
 
 
การเยี่ยมชมของคณะศึกษาดูงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 15 จ. ภูเก็ต
 เมื่อ .. 17 มิ.ย. 52
 
..คลิ๊กเข้าไปดูเพิ่มที่นี่...
 
 ********************************
 
 
 
รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลาง
การประกวด "โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล" ปี 2551
 
เมื่อ .. 5 มิ.ย 52
 
.. คลิ๊กเข้าไปดูเพิ่มที่นี่...
 
 
 
- การตรวจประเมินให้คะแนนรอบสุดท้ายของ "โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล" ปี 2551  เมื่อ 4 พ.ค.52
- "โครงการปิดทองหลังพระ" งานสันนิบาตรเทศบาลทั่วประเทศ  เมื่อ 4-5 มิ.ย. 52
- คณะกรรมการจากสภาวิศวกรมาตรวจประเมินเพื่อให้คะแนนชุมชนฯ การประกวด "โครงการชุมชนร่วมใจสร่างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 5" ปี 2552 เมื่อ 27 เม.ย. 52
- สสส. เชิญ ดร. สมพร เป็นวิทยากรงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 1"  เมื่อ 5-6 มี.ค. 52
-
 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ ... ชุมชนปทุมวิลเลจ 

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ที่ตั้ง         :   ถ. ปทุมกรุงเทพ (ทางหลวงสาย 307)
                   ต. บางปรอก อ. เมือง จ. ปทุมธานี
ขนาดพื้นที่ :   21 ไร่เศษ
จำนวนบ้าน :   259 หลัง
ประชากร      :    900 คน (เป็นคนตาบอดประมาณ 10%)
อาชีพหลัก    :    รับจ้าง อาชีพส่วนตัว และรับราชการ
 
ประธาน        :    ดร. สมพร  อรรถเศรณีวงศ์ (086-1045815)
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
 " เรียนรู้เทคโนโลยี เข้ากับวิถีชาวบ้าน บูรณาการสิ่งแวดล้อม "  
 

... รางวัลที่ได้รับ ...

 
- รางวัล " Prime Minister Road Safety Award " ปี 2552
- รางวัลเกียรติยศและความยั่งยืน ด้านความปลอดภัยทางถนน ปี 2552
- ชนะเลิศ "โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล" ปี 2551
- ชนะเลิศด้านวิศวกรรมจราจร "ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน" ปี 2550
- ชุมชนเมืองเข้มแข็ง ปี 2548
- ชุมชนดีเด่นด้านอนามัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปี 2548
- ชุมชนเมืองนำร่อง โครงการ SML ปี 2547
- กองทุน (หมู่บ้าน) ชุมชนเมืองดีเด่น A A A (3เอ) ปี 2546
- ชุมชนเมืองดีเด่น ปี 2543, 44, 45, 46, 47, 49
- ชุมชนเมืองรักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ปี 2544
 
 
 

ป้ายรณรงค์ภายในชุมชนฯ

  สงวนสิทธิ์โดย "34/82 ชุมชนปทุมวิลเลจ"
 
 
 
 
 
หน้าเว็บย่อย (1): ภาพเล่าเรื่อง
Comments