ข่าวครูพัชราวี

 • วันครู 2555 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ ศูนย์ OTOP อุบลราชธานี ในวันที่ 16 มกราคม 2555 
  ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:27 โดย พัชราวี ดวงดี
 • เทียนพรรษาอุบลราชธานี พรรษา คือ ช่วงระยะเวลา 3 เดือนในฤดูฝนที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องปฏิบัติธรรมอยู่วัดใดวัดหนึ่งโดยตลอดจะไปค้างคืนที่วัดอื่นไม่ได้ ข้อห้ามท ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:28 โดย พัชราวี ดวงดี
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • กรอกคะแนน.xlsx   92กิโลไบต์ - 27 มี.ค. 2555 21:57 โดย พัชราวี ดวงดี (เวอร์ชัน 2)
  ‎คะแนนนักเรียน‎
 • traffic signal.pptx   282กิโลไบต์ - 27 มี.ค. 2555 21:56 โดย พัชราวี ดวงดี (เวอร์ชัน 2)
  ‎PowerPoint เรื่อง Traffic‎
 • เรื่องของ ชนิดของคำ.docx   27กิโลไบต์ - 27 มี.ค. 2555 21:55 โดย พัชราวี ดวงดี (เวอร์ชัน 2)
  ‎ใบความรู้เรื่อง ชนิดของคำ‎
 • Task Hobbies.doc   59กิโลไบต์ - 27 มี.ค. 2555 21:48 โดย พัชราวี ดวงดี (เวอร์ชัน 2)
  ‎แบบฝึกหัด เรื่อง Hobbies‎
 • Hobbies.ppt   4546กิโลไบต์ - 27 มี.ค. 2555 21:48 โดย พัชราวี ดวงดี (เวอร์ชัน 2)
  ‎PowerPoint เรื่อง Hobbies‎
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร