สุนัขจิ้งจอกกับราชสีห์


สุนัขจิ้งจอกกับราชสีห์
แปลไทย
อดีตกาลนานมาแล้ว .....

ราชสีห์-จอมราชันในพนาไพร อาศัยอยู่ในถ้ำกับนางราชสีห์และลูกน้อย 3 ตัว สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งฝากตัวรับใช้ราชสีห์ ราชสีห์จะไปในที่ใด สุนัขจิ้งจอกจะติดตามไปด้วยทุกครั้ง

กาลวันหนึ่งราชสีห์พาสุนัขจิ้งจอกไปล่าสัตว์ เพื่อนำมาเป็นอาหารของนางราชสีห์และลูกน้อย ขณะเดินไปในป่า สุนัขจิ้งจอกได้กลิ่นเนื้อ ได้วิ่งเข้าไปดู พบแม่เนื้อ หลบซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ทึบ รีบวิ่งกลับมาบอกราชสีห์ให้ไปตะครุบกินเป็นอาหาร

นับแต่วันนั้นเป็นต้นมา ราชสีห์ทราบว่าสุนัขจิ้งจอกมีจมูกดี ได้กลิ่นสัตว์ในระยะไกล จึงใช้ให้ออกไปเที่ยวดมกลิ่นตามรอยแม่เนื้อ แล้วกลับมาบอก ตำบลที่แม่เนื้อหลบซ่อนกายอยู่.....

ยามที่ราชสีห์กระโดดตะครุบแม่เนื้อ มีท่าทางสง่างามผ่าเผยและอาจหาญยิ่งนัก.. สุนัขจิ้งจอกชมเชยและชอบใจ อยากจะลอกเลียนแบบท่าทางราชสีห์ จึงได้ขออนุญาตราชสีห์ว่า

คราวต่อไปเมื่อพบแม่เนื้อแล้วตนเองจะเข้าตะครุบแม่เนื้อจนตายแล้ว จึงกลับมาเชิญราชสีห์ไปกิน ในกาลภายหลัง

“เราอนุญาตตามคำขอของเจ้า” ราชสีห์บอกสุนัขจิ้งจอก

“ขอบพระคุณท่านจอมราชัน” สุนัขจิ้งจอกกล่าวด้วยความนอบน้อม

กาลวันหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกวิ่งเข้าป่า พบกวางน้อยกินหญ้าอยู่เชิงเขา สุนัขจิ้งจอกกระโดดตะครุบกวางน้อย ด้วยลีลาท่าทางของราชสีห์ ที่ตนจดจำเอามา นายพรานป่าซึ่งลอบติดตามกวางน้อยมาได้ยิงสุนัขจิ้งจอกและกวางตายในเวลาใกล้ เคียงกัน

นิทานคติ

“ความหยิ่งทะนง กระทำเกินอำนาจของตน อาจนำมาซึ่งความพินาศได้”


Comments