Đĩa CD Tiếng Anh 6, 7, 8, 9


Các thầy (cô) giáo tiếng Anh có thể tải Đĩa CD ghi âm tiếng Anh theo sách giáo khoa Tiếng Anh 6, 7, 8, 9. Các đĩa CD này do Hội đồng Anh (Bristish Council) tại Hà Nội tổ chức đọc và ghi âm, được Bộ GD ĐT đưa lên mạng.
 
Định dạng âm thanh: MP3
Sau khi tải về máy tính, có thể dùng phần mềm Burn CD để thể ghi sang đĩa CD (dạng Music) để mở trên đài đĩa; dùng phần mềm biên tập âm thanh để cắt thành đoạn và/hoặc chạy trực tiếp tệp MP3 trên máy vi tình. 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Unit 1 - Unit 16  18 Mar 2009, 05:37 Chien Nguyen Danh
Comments