Tải dữ liệu phục vụ dạy học Ngoại ngữ

Đĩa CD Tiếng Anh 10, 11, 12


Các thầy (cô) giáo tiếng Anh có thể tải Đĩa CD ghi âm tiếng Anh theo sách giáo khoa Tiếng Anh 10, 11, 12 (chương trình cơ bản và nâng cao). Các đĩa CD này do Hội đồng Anh (Bristish Council) tại Hà Nội tổ chức đọc và ghi âm, được Bộ GDĐT đưa lên mạng.
 
Định dạng âm thanh: MP3
Sau khi tải về máy tính, có thể dùng phần mềm Burn CD để thể ghi sang đĩa CD (dạng Music) để mở trên đài đĩa; dùng phần mềm biên tập âm thanh để cắt thành đoạn và/hoặc chạy trực tiếp tệp MP3 trên máy vi tình. 
ċ
CD ghi âm nội dung SGK cơ bản Tiếng Anh 11
View
Unit 1 đến Unit 16  18 Mar 2009 05:30 Chien Nguyen Danh
ċ
CD ghi âm nội dung SGK cơ bản Tiếng Anh 12
View
Unit 10 đến Unit 16  18 Mar 2009 05:22 Chien Nguyen Danh
ċ
CD ghi âm nội dung SGK cơ bản Tiếng Anh 12
View
Unit 1 đến Unit 9  18 Mar 2009 05:23 Chien Nguyen Danh
ċ
CD ghi âm nội dung SGK nâng cao Tiếng Anh 11
View
Unit 1 đến Unit 16  18 Mar 2009 05:29 Chien Nguyen Danh
ċ
CD ghi âm nội dung SGK nâng cao Tiếng Anh 12
View
Unit 9 đến Unit 16  18 Mar 2009 05:19 Chien Nguyen Danh
ċ
CD ghi âm nội dung SGK nâng cao Tiếng Anh 12
View
Unit 1 đến Unit 8  18 Mar 2009 05:21 Chien Nguyen Danh
Comments