VIDEO CLIP‎ > ‎Thời sự‎ > ‎

Bùi Quang Vinh: Đổi mới chính trị hầu như chưa làm

đăng 23:29, 1 thg 4, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh.

Đổi mới thể chế chính trị: Đảng là người lãnh đạo cao nhất của đất nước cần chủ động, nghiêm khắc đánh giá lại chính mình, và thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội toàn quốc. Kiên quyết đổi mới cơ cấu tổ chức, chức năng hoạt động của bộ máy Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị để hoạt động hiệu quả hơn, thực chất hơn. Đây là nhân tố tiên quyết, quan trọng nhất cho đổi mới tiếp theo. Làm được điều này, Đảng sẽ lấy lại niềm tin trong nhân dân, bằng tấm gương tự đổi mới, bằng sự lãnh đạo hiệu quả của mình với đất nước, dân tộc”.

Đổi mới thể chế kinh tế 

Trụ cột 1: Thịnh vượng kinh tế phải đi đôi với bền vững về môi trường. 

Trụ cột 2: Công bằng trong hội nhập xã hội, hay bình đẳng cho mọi người.

Trụ cột 3: Nâng cao năng lực và trách nhiệm giải trình của Nhà nước

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh hy vọng báo cáo này sẽ giúp ích cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhất là các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 được trúng cử lần này nghiên cứu trong quá trình xây dựng, hoạch định chính sách của Việt Nam.

“Nước ta đang đứng trước bước ngoặt của cải cách và phát triển, thời cơ thuận lợi lớn, những thách thức, khó khăn cũng không hề nhỏ. Để đạt được khát vọng hướng tới một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ, lựa chọn duy nhất của chúng ta là cải cách ở các vấn đề nêu trên.Bùi Quang Vinh: Phát biểu tại Đại hội XII của Đảng, đổi mới chính trị hầu như chưa làm.Comments