VIDEO CLIP‎ > ‎Phim tư liệu‎ > ‎

Triều Tiên duyệt binh ngày 10/10/2015

đăng 05:09, 11 thg 10, 2015 bởi Phạm Văn Uýnh.
Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Triều Tiên duyệt binh ngày 10/10/2015


Comments