VIDEO CLIP‎ > ‎Phim tư liệu‎ > ‎

Duyệt binh tại Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít

đăng 05:25, 9 thg 5, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh.

Duyệt binh 71 năm chiến thắng phát xít


Comments