VIDEO CLIP‎ > ‎Phim tư liệu‎ > ‎

Duyệt binh Quảng trường đỏ

đăng 20:29, 9 thg 5, 2015 bởi Au Gopage   [ cập nhật 07:55, 14 thg 5, 2015 bởi Phạm Văn Uýnh. ]

Duyệt binh 70 năm chiến thắng Phát xít

Comments