Home
WebRep
Overall rating
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Jan 14, 2016, 1:15 AM Hung T. Pham
ċ

View
để sử dung (mua bán, trao đổi) bitcoin, cần đăng ký 1 địa chỉ ví  Jan 14, 2016, 1:15 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Jan 14, 2016, 7:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Jan 10, 2016, 7:38 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Jan 10, 2016, 7:38 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Jan 10, 2016, 5:41 AM Hung T. Pham
ċ

View
Phí giao dịch: Số tiền giao dịch x 2.5% + 11200 VND (chưa kể phí chuyển khoản ngân hang)  Jan 10, 2016, 5:46 AM Hung T. Pham
ċ

View
Phí giao dịch 1% chưa kể phí chuyển khoản ngân hàng và phí rút bitcoin về ví  Jan 10, 2016, 5:49 AM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Oct 16, 2015, 5:53 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Oct 16, 2015, 5:53 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
  468k v. 2 Oct 16, 2015, 5:51 PM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Loạt video hướng dẫn thực hành GIS với phần mềm MapInfo  Jun 24, 2014, 4:44 AM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 1. Tổng quan về Hệ thống thông tin địa lý  3228k v. 2 May 31, 2015, 11:23 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 2. Hệ tọa độ tham chiếu dữ liệu không gian  2419k v. 2 Jul 6, 2015, 7:33 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 3. Mô hình dữ liệu không gian  1383k v. 2 Jul 6, 2015, 7:37 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 5. Phân tích dữ liệu không gian  811k v. 2 Jul 6, 2015, 7:37 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Đề cương chi tiết môn học Hệ thống thông tin địa lý - GIS (dùng cho các lớp liên thông)  173k v. 2 May 31, 2015, 11:15 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Tài liệu hướng dẫn thực hành GIS với phần mềm MapInfo 9.0  8415k v. 3 Jun 19, 2014, 5:33 PM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
View Download
Bài Tập chuyển đổi hệ tọa độ  36k v. 2 Jan 31, 2015, 10:57 PM Hung T. Pham
ĉ
View Download
  22k v. 2 May 12, 2015, 8:21 AM Hung T. Pham
Ċ
View Download
  48k v. 2 Aug 23, 2014, 2:48 PM Hung T. Pham
ċ

Download
  5386k v. 2 Mar 10, 2015, 9:08 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
  2477k v. 2 Jul 24, 2014, 4:41 PM Hung T. Pham
ċ

Download
Khai báo tham số hệ tọa độ VN-2000 trong phần mềm MapInfo  19k v. 2 Mar 6, 2015, 6:52 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
  1267k v. 2 Jul 24, 2014, 4:35 PM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Chương 1. Đại cương về Bản đồ học  904k v. 2 Jul 5, 2014, 4:53 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 2. Cơ sở toán học Bản đồ  1977k v. 2 Jul 5, 2014, 4:53 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 3. Ngôn ngữ bản đồ và Tổng quát hóa bản đồ  118k v. 2 Jul 5, 2014, 4:54 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 4. Bản đồ địa hình  2654k v. 2 Oct 26, 2014, 9:44 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 5. Bản đồ địa chính  475k v. 2 Oct 26, 2014, 9:44 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Đề cương chi tiết môn học Kỹ thuật Bản đồ địa chính  200k v. 2 Nov 1, 2014, 4:02 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Bài thực hành nhóm số 3  91k v. 2 Oct 26, 2014, 9:51 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Oct 29, 2014, 1:37 PM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Apr 5, 2014, 10:35 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Apr 5, 2014, 10:36 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Apr 5, 2014, 10:37 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Apr 5, 2014, 10:38 PM Hung T. Pham
ĉ
View Download
Nội dung gợi ý ôn tập  31k v. 2 Dec 17, 2014, 4:51 AM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Đề cương chi tiết học phần Viễn thám Ứng dụng (dùng cho lớp Liên thông, Vừa làm vừa học)  477k v. 2 Jan 10, 2016, 5:38 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Apr 12, 2014, 6:34 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
  76k v. 2 Sep 29, 2014, 2:34 PM Hung T. Pham
ċ

Download
Tài liệu hướng dẫn thực hành viễn thám với phần mềm ENVI của công ty GeoViet  3131k v. 2 Apr 5, 2014, 4:35 PM Hung T. Pham
ċ

Download
  1k v. 2 Sep 29, 2014, 2:34 PM Hung T. Pham
ċ

Download
  2k v. 2 Sep 21, 2014, 2:42 AM Hung T. Pham
Ĉ
View Download
Ví dụ minh họa tính chỉ số thống kê ảnh  33k v. 2 Sep 13, 2014, 3:37 PM Hung T. Pham
Comments