Home
WebRep
Overall rating
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Bài viết hay về Bitcoin, tìm hiểu thêm về bitcoin: https://vi.wikipedia.org/wiki/Bitcoin  Feb 16, 2016, 12:11 AM Hung T. Pham
ċ

View
Bước đầu tiên để sở hữu bitcoin  Feb 16, 2016, 12:09 AM Hung T. Pham
ċ

View
Site đầu tư cloud mining bitcoin uy tín nhất đến thời điểm hiện tại (T2/2016)  Feb 16, 2016, 12:10 AM Hung T. Pham
ċ

View
Kiếm vài trăm satoshi/lần từ click quảng cáo. Thủ thuật, dùng ultra surf trước khi truy cập mạng để đạt mức cao nhất  Mar 24, 2016, 7:03 PM Hung T. Pham
ċ

View
Kiếm vài trăm satoshi/lần từ click quảng cáo  Feb 16, 2016, 12:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
Giao dịch thực hiện hoàn toàn tự động, với mức phí thấp. Cần có tài khoản ngân hàng của Vietcombank và các ngân hàng khác (trừ DongA và Agribank) có đăng ký giao dịch qua internet  Feb 16, 2016, 12:09 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Feb 19, 2016, 5:05 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Feb 19, 2016, 5:11 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Feb 19, 2016, 5:11 PM Hung T. Pham
ċ

View
Phí giao dịch: Số tiền giao dịch x 2.5% + 11200 VND (chưa kể phí chuyển khoản ngân hang)  Jan 10, 2016, 5:46 AM Hung T. Pham
ċ

View
Phí giao dịch 1% chưa kể phí chuyển khoản ngân hàng và phí rút bitcoin về ví  Jan 10, 2016, 5:49 AM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Chương 1. Đại cương về Bản đồ học  904k v. 3 Feb 15, 2016, 11:56 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 2. Cơ sở toán học Bản đồ  1977k v. 3 Feb 15, 2016, 11:56 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 3. Ngôn ngữ bản đồ và Tổng quát hóa bản đồ  118k v. 3 Feb 15, 2016, 11:56 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 4. Bản đồ địa hình  2654k v. 3 Feb 15, 2016, 11:56 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 5. Bản đồ địa chính  475k v. 3 Feb 15, 2016, 11:56 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Bài thực hành nhóm số 3  91k v. 3 Feb 15, 2016, 11:56 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Feb 15, 2016, 11:56 PM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Feb 16, 2016, 12:02 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
ĉ
View Download
Nội dung gợi ý ôn tập  31k v. 3 Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
  76k v. 3 Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
ċ

Download
Tài liệu hướng dẫn thực hành viễn thám với phần mềm ENVI của công ty GeoViet  3131k v. 3 Feb 16, 2016, 12:02 AM Hung T. Pham
ċ

Download
  1k v. 3 Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
ċ

Download
  2k v. 3 Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
Ĉ
View Download
Ví dụ minh họa tính chỉ số thống kê ảnh  33k v. 3 Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Đề cương chi tiết môn học (áp dụng cho Học kỳ mùa xuân, Năm học 2015 - 2016)  477k v. 2 Feb 16, 2016, 12:14 AM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Đề cương chi tiết môn học (áp dụng cho Học kỳ mùa xuân, Năm học 2015 - 2016)   479k v. 2 Feb 16, 2016, 12:23 AM Hung T. Pham
Ċ
View Download
  4336k v. 2 Mar 11, 2016, 6:16 PM Hung T. Pham
ċ

View
Cần đăng ký tài khoản (miễn phí tại diễn đàn này) mới xem được link!  Feb 28, 2016, 11:55 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 11, 2016, 6:21 PM Hung T. Pham
Comments