Home
WebRep
Overall rating
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Bài viết hay về Bitcoin, tìm hiểu thêm về bitcoin: https://vi.wikipedia.org/wiki/Bitcoin  Feb 16, 2016, 12:11 AM Hung T. Pham
ċ

View
Bước đầu tiên để sở hữu bitcoin  Feb 16, 2016, 12:09 AM Hung T. Pham
ċ

View
Kiếm vài trăm satoshi/lần từ click quảng cáo. Thủ thuật, dùng ultra surf trước khi truy cập mạng để đạt mức cao nhất  Mar 24, 2016, 7:03 PM Hung T. Pham
ċ

View
Kiếm vài trăm satoshi/lần từ click quảng cáo  Feb 16, 2016, 12:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
Giao dịch thực hiện hoàn toàn tự động, với mức phí thấp. Cần có tài khoản ngân hàng của Vietcombank và các ngân hàng khác (trừ DongA và Agribank) có đăng ký giao dịch qua internet  Feb 16, 2016, 12:09 AM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Aug 29, 2016, 8:43 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
  3183k v. 2 May 16, 2017, 11:36 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Điểm Kiểm tra thường kỳ   181k v. 2 Jan 25, 2017, 4:31 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Điểm Thi hết môn  177k v. 2 Jan 25, 2017, 4:31 PM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  1743k v. 2 Jul 11, 2016, 7:11 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
  2598k v. 2 Jul 11, 2016, 7:11 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
  475k v. 2 Jul 11, 2016, 7:14 PM Hung T. Pham
ċ

Download
Khai báo VN-2000 trong phần mềm MapInfo  19k v. 2 Apr 14, 2017, 1:43 AM Hung T. Pham
Ċ
View Download
  2477k v. 2 Jul 11, 2016, 7:11 PM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Chương 1. Đại cương về Bản đồ học  904k v. 5 Jun 9, 2016, 12:16 AM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 2. CƠ SỞ TOÁN HỌC BẢN ĐỒ   3838k v. 2 Aug 19, 2016, 3:20 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 3. Ngôn ngữ bản đồ và Tổng quát hóa bản đồ  118k v. 3 Feb 15, 2016, 11:56 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 4. Bản đồ địa hình  2654k v. 3 Feb 15, 2016, 11:56 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 5. Bản đồ địa chính  475k v. 3 Feb 15, 2016, 11:56 PM Hung T. Pham
Ĉ
View Download
  17k v. 2 Aug 19, 2016, 3:53 PM Hung T. Pham
ċ

Download
Bộ phần mềm chuyển đổi hệ tọa độ, gồm có 3 module: BLTrans (chuyển từ BL <-> XY); Trans (chuyển từ VN2000 - WGS84 - HN72, định dạng là BL); CZone (chuyển đổi múi chiếu: 3 độ sang 6 độ, dời kinh tuyến trục,...)  5386k v. 3 Aug 19, 2016, 3:24 PM Hung T. Pham
ċ

View
Phần mềm chuyển đổi hệ tọa độ do Bộ TNMT phát hành, cần đăng ký tài khoản để thấy link và xem hướng dẫn  Aug 19, 2016, 3:25 PM Hung T. Pham
ċ

View
Phần mềm chuyển đổi hệ tọa độ DPSurvey  Aug 19, 2016, 3:53 PM Hung T. Pham
ċ

Download
Bài thực hành nhóm: Tính tọa độ điểm trên bản đồ và chuyển điểm có tọa độ đã biết lên bản đồ (lưới kinh vĩ và lưới km)   173k v. 2 Aug 19, 2016, 3:20 PM Hung T. Pham
ċ

View
Thông tư hướng dẫn về Bản đồ địa chính (mới nhất)  Aug 19, 2016, 3:20 PM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Feb 16, 2016, 12:02 AM Hung T. Pham
ċ

View
link dữ liệu nắn ảnh (copy và dán vào trình duyệt web): https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZWf31ZmKgIH2rff48nbT3rORyyTBvUnXtV  Sep 30, 2016, 7:24 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
ĉ
View Download
Nội dung gợi ý ôn tập  31k v. 3 Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
  76k v. 3 Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
ċ

Download
Tài liệu hướng dẫn thực hành viễn thám với phần mềm ENVI của công ty GeoViet  3131k v. 3 Feb 16, 2016, 12:02 AM Hung T. Pham
ċ

Download
  1k v. 3 Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
ċ

Download
  2k v. 3 Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
Ĉ
View Download
Ví dụ minh họa tính chỉ số thống kê ảnh  33k v. 3 Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Aug 31, 2016, 8:44 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Aug 31, 2016, 8:47 PM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ BẢN ĐỒ HỌC  2367k v. 2 Jun 8, 2016, 11:48 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 2. CƠ SỞ TOÁN HỌC BẢN ĐỒ  3414k v. 2 Jun 8, 2016, 11:49 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 3.NGÔN NGỮ BẢN ĐỒ & TỔNG QUÁT HÓA BẢN ĐỒ  321k v. 2 Jun 8, 2016, 11:49 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 4. BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH  1184k v. 2 Jun 8, 2016, 11:49 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Đề cương chi tiết môn học (áp dụng cho Học kỳ mùa xuân, Năm học 2015 - 2016)  477k v. 2 Feb 16, 2016, 12:14 AM Hung T. Pham
ċ

Download
Báo cáo seminar của các nhóm LHP 02 môn CSBĐ học  6784k v. 2 Jun 7, 2016, 6:07 PM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
link dữ liệu nắn ảnh (copy và dán vào trình duyệt web): https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZWf31ZmKgIH2rff48nbT3rORyyTBvUnXtV  Sep 30, 2016, 7:24 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Jun 13, 2016, 9:06 AM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ GIS  5174k v. 2 Jun 13, 2016, 9:11 AM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG GIS  3454k v. 2 Jun 13, 2016, 9:11 AM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 3. TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÁM  693k v. 2 Jun 13, 2016, 9:11 AM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 4. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA KỸ THUẬT VIỄN THÁM  3960k v. 2 Jan 2, 2017, 11:00 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Đề cương chi tiết môn học (áp dụng cho Học kỳ mùa xuân, Năm học 2015 - 2016)   479k v. 2 Feb 16, 2016, 12:23 AM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Điểm thi  175k v. 2 Jan 25, 2017, 6:21 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
  4336k v. 2 Mar 11, 2016, 6:16 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Điểm Kiểm tra thường kỳ  185k v. 2 Jan 25, 2017, 4:13 PM Hung T. Pham
ċ

View
Cần đăng ký tài khoản (miễn phí tại diễn đàn này) mới xem được link!  Feb 28, 2016, 11:55 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 11, 2016, 6:21 PM Hung T. Pham
ċ

View
Bổ sung thêm thông tin: https://en.wikipedia.org/wiki/Landsat_program  Jun 15, 2016, 4:53 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Jun 15, 2016, 4:53 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Jun 15, 2016, 4:53 PM Hung T. Pham
Comments