แสดงบทความ 1 - 4 จาก 58 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • แบบ สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2563  โงพยาบาลผาขาวขอประกาศแบบ สขร. ประจำเดือนตุลาคม 2563 อ่านต่อที่นี่ >> อ่าน
  ส่ง 22 พ.ย. 2563 22:44 โดย อํานวย หาแก้ว
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโรงครัว  โรงพยาบาลผาขาว ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง โรงครัว ด้วยวิธีการ (e-biding) โดยมีรายละเอียดดังสิ่งที่แนบนี้ >> อ่านรายละเอียด
  ส่ง 1 ก.ย. 2563 00:50 โดย อํานวย หาแก้ว
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจ้างเหมาโรงครัว ปีงบประมาณ 2563)  โรงพยาบาลผาขาว ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจ้างเหมาโรงครัว ปีงบประมาณ 2563) งบประมาณโครงการ 2,470,000 บาท >> อ่านเพิ่มเติม
  ส่ง 18 ส.ค. 2563 01:25 โดย อํานวย หาแก้ว
 • แบบ สขร.1(เมษายน 2563)   สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบสขร.1ประจำเดือน มีนาคม 2563  >> อ่านเพิ่มเติม
  ส่ง 25 พ.ค. 2563 00:55 โดย อํานวย หาแก้ว
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 40 รายการ ดูเพิ่มเติม »