แปลภาษา จากเว็บ จากเอกสารอื่นๆ ทั่วโลก

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  31 ส.ค. 2554 03:27 นายวิฑูรย์ ทองสด
ċ

ดู
  31 ส.ค. 2554 03:26 นายวิฑูรย์ ทองสด
ċ

ดู
บริการแปลภาษาออนไลน์ฟรีของ Google จะแปลข้อความและหน้าเว็บได้ในทันที บริการแปลนี้สนับสนุน: ภาษาไทย, ภาษากรีก, ภาษากาลิเชียน, ภาษาเกาหลี, ภาษาคะตะลัน, ...  25 ก.พ. 2554 19:28 นายวิฑูรย์ ทองสด
ċ

ดู
อื่นๆๆ  31 ส.ค. 2554 03:29 นายวิฑูรย์ ทองสด
Comments