9.1 Phạm Tô Đông Thức

lTRANG CHỦ l ĐĂNG NHẬP l THƯ ĐIỆN TỬ l PHẢ HỆ l LIÊN HỆ l TÌM KIẾM l 

 

Phả hệ

Thủy tổ

Tộc ước

Phả hệ đồ

Hương hoả

Làng Quảng Hạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẠM TÔ ĐÔNG THỨC

 

 

1. Phạm Tô Đông Thức, đời thứ 9, là trưởng của ông bà Phạm Văn Uýnh và Tô Thị Nhu.

- Sinh ngày 06/3/1986, tại thị xã Bạc Liêu, tỉnh Minh Hải. 

- Nghiệp vụ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

- Từ nhỏ đến năm 2004 học sinh phổ thông tại thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau. Từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 01 năm 2009, sinh viên trường ĐHBK thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 02 năm 2009, làm việc tại khoa Kinh tế, đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

- Khen thưởng: Giải khuyến khích Olimpic cơ học đất năm 2006.

 

2. Các em có:

- Phạm Minh Đức, sinh năm 1989;

- Phạm Thanh Long, sinh năm 1993.

 

 

        Thông tin liên hệ:

 1. dongthuc@gmail.com     2. webgopa@gmail.com

ĐT: 09678899995

          Trân trọng !

Website Dongthuc