8.5 Phạm Thị Ngân

lTRANG CHỦ l ĐĂNG NHẬP l THƯ ĐIỆN TỬ l PHẢ HỆ l LIÊN HỆ l TÌM KIẾM l 

 

PHẠM THỊ KIM NGÂN

(Con thứ 5, đời thứ 8)

 

1. Phạm Thị Kim Ngân.

- Tên thường gọi: Phạm Thị Ngân.

- Sinh ngày 10 tháng 9 năm 1971.

- Là con thứ 5 trong gia đình.

- Nghề nghiệp: Giáo viên.