8.1 Phạm Thị Thư


lTRANG CHỦ l ĐĂNG NHẬP l THƯ ĐIỆN TỬ l PHẢ HỆ l LIÊN HỆ l TÌM KIẾM l 

 

Phả hệ

Thủy tổ

Tộc ước

Phả hệ đồ

Hương hoả

Làng Quảng Hạ

 

 

PHẠM THỊ THƯ

(Con cả, đời thứ 8)

 

 

 

1. Phạm Thị Thư.

- Tên thường gọi: Phạm Thị Thư.

- Sinh ngày   tháng   năm 1946.

- Là con gái cả trong gia đình.

- Năm 1968 lấy chồng về xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, Ninh Bình.

- Nơi ở hiện nay: Tỉnh Gia Lai.

 

2. Công đức:

- Có công trong xây dựng, phát triển dòng họ.

 

3. Chồng: Phạm Văn Bính:

- Sinh ngày  tháng  năm 1946.

- Người xã Khánh Thượng, là con trai trưởng của ông bà.

 

4. Các anh, chị em ruột:

- Phạm Văn Trí (chết khi còn nhỏ);

- Phạm Thị Luận;

- Phạm Văn Tuyến;

- Phạm Thị Liệu;

- Phạm Thị Hoà.  

 

5. Các con:

- Phạm Thị Thu;