8.1 Phạm Thị Chúc


TRANG CHỦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẠM THỊ CHÚC

(Con cả, đời thứ 8)

 

 

 

 

1. Phạm Thị Chúc.

- Tên thường gọi: Phạm Thị Chúc.

- Sinh ngày 10 tháng 9 năm 1958.

- Là con cả trong gia đình.

- Nơi ở hiện nay: Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

- Nghề nghiệp: Giáo viên.


 

2. Chồng: Bùi Khắc Ba:

 

- Sinh ngày 03 tháng 7 năm 1958.

- Người cùng làng Quảng Hạ, là con thứ 2 của ông bà Bùi Khắc Nhĩ.3. Các con:

- Bùi Lệ Quyên;

- Bùi Thanh Bình;

- Bùi Bình An.