7.3 Phạm Văn Quyênh

lTRANG CHỦ l ĐĂNG NHẬP l THƯ ĐIỆN TỬ l PHẢ HỆ l LIÊN HỆ l TÌM KIẾM l 

 

PHẠM VĂN QUYÊNH

(Trưởng họ, đời thứ 7)

 

 

 

1. Phạm Văn Quyênh.

- Tên thường gọi: Phạm Văn Quyênh.

- Sinh ngày   tháng   năm 1924.

- Là con thứ 3 trong gia đình.

- Nơi ở hiện nay: Xóm 1 Trà Tu, Xã Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình.

 

2. Công đức:

- Có nhiều công lao trong xây dựng, phát triển dòng họ.

- Tham gia hoạt động du kích thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng Hợp tác xã và nông thôn mới ở quê hương.

 

3. Vợ:

- Vợ cả Phạm Thị Nê;

- Sinh ngày  tháng  năm 1924, mất năm 1948.

- Người làng Khai Khẩn, xã Yên Thắng.

- Mộ bà an táng tại nghĩa địa làng Quảng Hạ (cạnh mộ ông bà Phạm Văn Hiểu - Bùi Thị Chinh).

Bà cả sinh được các người con:

- Phạm Thị Thư;

- Phạm Văn Trí (chết khi còn nhỏ).

 

- Vợ hai Hoàng Thị Thoa;

- Sinh ngày  tháng  năm 1929.

- Quê quán: Cồn Thoi, huyện Kim Sơn.

Bà hai sinh được các người con:

- Phạm Thị Luận;

- Phạm Văn Tuyến;

- Phạm Thị Liệu;

- Phạm Thị Hoà.  

 

 

4. Các anh, chị em ruột:

- Phạm Thị Trược;

- Phạm Thị Phiêu;

- Phạm Văn Ngoãn.