PHẠM VĂN PHÚ 

(Đời thứ 6, con trưởng)

 

PHẠM VĂN PHÚ (1910 - 1995)

 

Ông Phạm Văn Phú, đời thứ 6, là con trưởng của ông bà Phạm Văn Ngư. Ông sinh năm 1910, mất năm 1995, thọ 85 tuổi. Bà tên là Bùi Thị Tèo, người cùng làng, mất năm 1981, thọ 73 tuổi. Mộ ông bà an táng tại nghĩa địa làng Quảng Hạ. Ông là người trung thực, đức độ, được bà con trong họ, trong làng kính trọng. Mỗi khi thanh minh, cúng giỗ, lễ tết, ông thường kể cho con cháu trong họ nghe về truyền thống của dòng họ; giáo dục thế hệ sau đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, ông đã có nhiều công lao xây dựng phát triển dòng họ.

 

2. Các anh, chị có:

- Phạm Thị Ngải;

- Phạm Thị Tiếp;

- Phạm Thị Bướm.

 

3. Các con có:

- Phạm Thị Viêm;

- Phạm Văn Bính;

- Phạm Văn Ác (Chết khi còn trẻ);

- Phạm Văn Thìn (Chết khi còn trẻ);

- Phạm Thị Hẩn;

- Phạm Thị Luyến.

 

Ông Phạm Văn Bính và bà Phạm Thị Thại