6.1 Phạm Thị Điển, Trần Văn Đắc

TRANG CHỦ

 

 

Trần Văn Chúng

Bà Trần Văn Chúng

 

PHẠM THỊ ĐIỂN

(Đời thứ 6, con cả)

 

1. Bà Phạm Thị Điển, đời thứ 6, là con gái cả của ông bà Phạm Văn Hoàn. Bà sinh năm 1889, mất năm 1980, thọ 91 tuổi. Bà lấy chồng làng là ông Trần Văn Đắc, ông mất năm 1962. Mộ ông bà an táng tại nghĩa địa làng Quảng Hạ.

 

2. Các người em có:

- Phạm Văn Hảo (Phạm Văn Hiểu);

- Phạm Thị Đang.

 

3. Các con có:

- Con gái cả gả chồng cùng làng là ông Bùi Khắc Hối;

- Con gái thứ gả chồng cùng làng là ông Phạm Như Tời;

- Trần Văn Chúng;

- Con gái út gả chồng cùng làng là ông Phạm Văn Toan.