5.5 Phạm Văn Hùng

TRANG CHỦ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

PHẠM VĂN HÙNG

(Đời thứ 5, con thứ)

 

Ông Phạm Văn Hùng là con trai ông Phạm Văn Phớn (Chánh Phớn). Ông làm Lý trưởng nên còn gọi là Lý Hùng. Vì có mâu thuẫn riêng tư với ông Tổng Thựu ở Đông Tân - Hải Nạp nên phải lưu lạc lên vùng Yên Bái, Lào Cai làm ăn sinh sống. Ông đã trở về quê một vài lần, sau đó không trở lại nữa nên gia đình, trong họ không được rõ tin về ông cuộc sống sau này ra sao.

Đương thời ông có nhiều công trong xây dựng, phát triển dòng họ. Việc nuôi thầy địa lý, tìm nơi đắc địa để đặt mộ bà tổ (ông gọi là bà nội) ở núi Bạch Bát (di chỉ Mán Bạc) do ông Chánh Phớn và ông Lý Hùng chủ trì, với ý nguyện cầu mong cho con cháu trong dòng họ có nhiều người học hành đỗ đạt, làm quan.

 

Ngôi mộ bà tổ ở Bạch Bát

 Các chị, em có:

- Bà lấy ông Choản, người cùng, sinh ra ông Kết.

- Phạm Thị Ấn, lấy chồng làng.

- Bà lấy ông Liên sinh ra mẹ ông Kế.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.