5.3 Phạm Thị Nữ

TRANG CHỦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

PHẠM THỊ NỮ

 (Đời thứ 5, con thứ 3)

 

Phạm Thị Nữ là con gái của ông bà Phạm Văn Trì. Bà không lấy chồng nên trong họ gọi là bà cô. Chưa rõ bà mất năm nào. Mộ bà được an táng tại nghĩa địa làng Quảng Hạ, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, Ninh Bình. Năm 2003, trong họ đã xây dựng lại mộ bà bằng đá vững chắc.

Các người anh, em có:

Phạm Văn Hoàn;

Phạm Văn Ngư;

Phạm Văn Hưởng.

Từ năm 1990 được sự hướng dẫn của bác, người cháu là Phạm Văn Uýnh xin phần đất tượng trưng, rước bà (gọi là tổ cô), bà cô (Phạm Thị Đang) và cô (Phạm Thị Trược) về thờ phụng tại nhà riêng cho đến nay.

 

 Viếng mộ 3 bà cô: Phạm Thị Nữ, Phạm Thị Đang, Phạm Thị Trược  tại nghĩa địa Quảng Hạ (Ảnh chụp ngày 15/7/2007).