5.2 Phạm Văn Ngư

TRANG CHỦ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

PHẠM VĂN NGƯ 

(Đời thứ 5, là con thứ 2)

 

 

 

1. Ông Phạm Văn Ngư, đời thứ 5, là con thứ 2 của ông bà Phạm Văn Trì. Ông là người đức độ, có học; gia đình làm ăn tương đối khá. Đời ông bà vào khoảng từ 1860 đến 1930. Mộ ông bà an táng tại nghĩa địa làng Quảng Hạ.

 

Các anh em ruột:
    Phạm Văn Hoàn;
    Phạm Thị Nữ;
    Phạm Văn Hưởng.

Ông bà sinh được các con là:
        Phạm Thị Ngải;
        Phạm Thị Tiếp;
        Phạm Thị Bướm;
        Phạm Văn Phú.

 

1. Bà Phạm Thị Ngải lấy chồng làng, ông bà sinh được 2 người con.

- Người con gái lấy chồng ở xã Yên Từ tên là ông Tửng, sinh được 2 người con gái và 1 người con trai.

- Người con trai tên là Phạm Đình Nguyện. Ông bà Nguyện sinh được người con trai tên là Phạm Đình Tứ.

2. Bà Phạm Thị Tiếp lấy chồng làng (tên chồng là Phạm Đình Đơng), ông bà sinh được 2 người con.

- Người con gái tên là Phạm Thị Trường lấy chồng và sinh sống ở Tuyên Quang.

- Người con trai tên là Phạm Văn Nghĩa, ông bà sinh được 5 người con: (Phạm Đình Trọng, Phạm Thị Song, Phạm Văn Biểu, Phạm Thị ).

3. Phạm Thị Bướm lấy chồng làng.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.