5.1 Phạm Văn Sính

TRANG CHỦ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

PHẠM VĂN SÍNH

(Đời thứ 5, con trưởng)

 

Phạm Văn Sính con ông bà Phạm Văn Tiến, khi còn nhỏ khoảng 6 tuổi, đang đi chơi thì bị người ta dẫn đi, gia đình đi tìm nhưng mãi không gặp, từ đó mất tích. Không rõ sau này cuộc sống ra sao.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.