4.5 Phạm Văn Chỉnh


TRANG CHỦ

 

 

PHẠM VĂN CHỈNH

(Đời thứ 4, con thứ 5) 

 

Cụ Phạm Văn Chỉnh, đời thứ 4, là con thứ của Cao tổ Phạm Văn Bút. Ông khỏe mạnh, có học thức, gia đình làm ăn khá giả.

Các anh em ruột:
     Phạm Văn Tiến;
     Phạm Văn Trì;
     Phạm Văn Phớn;
     Phạm Văn Thựng;
     Phạm Văn Càn.

 

Ông bà sinh được 1 người con trai tên là: Phạm Văn Nghiêm. Các con gái chưa rõ có mấy người.

Đến nay chưa tìm được tư liệu ghi ông bà mất năm nào, hưởng thọ bao nhiêu tuổi. Mộ ông bà an táng tại nghĩa địa làng Quảng Hạ.