4.4 Phạm Văn Thựng

TRANG CHỦ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

PHẠM VĂN THỰNG 

(Đời thứ 4, con thứ 4) 

 

Cụ Phạm Văn Thựng là con thứ ông bà Phạm Văn Bút. Ông có một người con trai tên là Phạm Văn Ích; con gái có mấy người đến nay chưa được rõ. Anh Ích lúc ấy còn trẻ, theo ông Lý Hùng lên làm ăn ở vùng Yên Bái - Lào Cai, sau đó bị chết. Do xa xôi, gia đình không đưa hài cốt về quê được nên lập mộ sọ dừa, xương dâu an táng tại Cống Dứa, Bái Tè. Các đời sau trong họ gọi ông là ông cố Thựng. Như vậy ông mất khi tuổi cao. Chưa tìm được tư liệu ghi ông mất năm nào. Mộ ông an táng tại nghĩa địa làng Quảng Hạ.

Các người anh em có:

    Phạm Văn Tiến;
    Phạm Văn Trì;
    Phạm Văn Phớn;
    Phạm Văn Chỉnh;
    Phạm Văn Càn;

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.