4.3 Phạm Văn Phớn


TRANG CHỦ

 

 

PHẠM VĂN PHỚN 

(Đời thứ 4, con thứ 3)

Ông Phạm Văn Phớn là con thứ ông bà Phạm Văn Bút. Đời ông bà vào khoảng từ năm 1825 đến 1900. Ông là người học thức, có tiếng thông minh, tài lý luận; giao lưu rộng rãi trong vùng. Ông làm Chánh tổng nên còn gọi là Chánh Phớn, gia đình làm ăn khá giả, có nhiều ruộng vườn, trâu bò. Ông nuôi thầy dạy học trong nhà để dạy cho con cái và con cháu trong làng, trong họ nên được nhiều người kính trọng. Ông có nhiều công lao trong xây dựng đời sống văn hoá, phát triển sản xuất của làng, của dòng họ.

Ông có tầm nhìn, ý tưởng lớn trong việc nước, việc nhà. Ông là người chủ trì nuôi thầy để tìm đặt nơi an táng mộ ông, mộ bà Phạm Văn Bút ở nơi đắc địa bậc nhất trong vùng, với nguyện vọng cầu mong cho dòng họ trường tồn, phát triển; con cháu học giỏi, thành đạt, đỗ đạt làm quan.

Ông bà có một người con trai tên là Phạm Văn Hùng, ông Hùng làm Lý trưởng, thường gọi là Lý Hùng. Do có mâu thuẫn riêng tư với ông Tổng Thựu, ông Lý Hùng phải đi lên vùng Yên Bái - Lào Cai làm ăn sinh sống; ít có điều kiện trở lại thăm quê nên trong họ chưa rõ cuộc sống sau này của ông Lý Hùng ra sao.

Các con gái có 3 người đều gả chồng ở làng vào nơi danh giá. Bà lấy ông Phạm Văn Choản, sinh ra ông Phạm Văn Kết. Bà lấy ông Liên sinh ra mẹ ông Kế. Bà lấy ông Tuynh sinh ra ông Phạm Văn Tuỳnh.

Chưa tìm được tư liệu ghi ông mất năm nào. Mộ ông bà an táng tại nghĩa địa làng Quảng Hạ.

Các người anh em có:

    Phạm Văn Tiến;
    Phạm Văn Trì;
    Phạm Văn Thựng;
    Phạm Văn Chỉnh;
    Phạm Văn Càn;