4.1 Phạm Văn Tiến

TRANG CHỦ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

PHẠM VĂN TIẾN

(Trưởng họ, đời thứ 4)

Cụ Phạm Văn Tiến là con trưởng của Đại tổ Phạm Văn Bút. Đời ông bà vào khoảng từ năm 1820 đến 1890. Ông bà sinh được 1 người con trai tên là Phạm Văn Sính, các con gái chết khi còn nhỏ. Khoảng lên 6 tuổi, anh Sính bị người ta dẫn đi, gia đình đi tìm mãi không thấy, từ đó mất tích. Không rõ sau này cuộc sống ra sao.

Cụ Phạm Văn Tiến mất, không có con kế thừa nối dõi, trong họ thống nhất lập thứ lên trưởng. Trong họ phân làm 2 chi. Chi trưởng do ông Phạm Văn Hoàn là con trưởng của cụ Phạm Văn Trì làm trưởng họ thuộc ngành chi trưởng. Chi thứ do ông Phạm Văn Đam con trưởng của cụ Phạm Văn Càn làm trưởng họ.

Mộ ông bà Phạm Văn Tiến an táng tại nghĩa địa làng Quảng Hạ.

Các người em có:

    Phạm Văn Trì;
    Phạm Văn Phớn;
    Phạm Văn Thựng;
    Phạm Văn Chỉnh;
    Phạm Văn Càn.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .