Home‎ > ‎

Kalender


 
 
Het PGS vindt plaats in lokaal MSI 01.23, tenzij anders aangegeven.

 


ACADEMIEJAAR 2018-2019

 • 19 september 2018 - Heleen Wyffels (MSI 01.23)
‘The printer's widow: gender, family and editorial choices in early modern Antwerp, Louvain and Douai (long 16th - 17th centuries)’.
 • 4 december 2018 - Chanelle Delameillieure (MSI 01.16)
Family’s wishes, children’s choices . Parental authority over marriage formation and the consumption of justice in the late medieval Low Countries'.
 • 20 december 2018 - Zanna Van Loon (Jos Cretenzaal , LETT 01.52)
The Language of Evangelization. The early modern circulation of missionary knowledge on the indigenous languages of Spanish America and New France.mily’s wishes, children’s choices'

 • 2 april 2019 - Timo van Havere (Museumzaal, MSI 02.08)
‘De cultuur van het archief in België tussen 1814 en 1914 als exponent van archivalische ontwikkelingen in Europa’

ACADEMIEJAAR 2017-2018


 • 18 oktober 2017 - Betto Van Waarden (MSI 02.08)

'Political Visibility: National leaders and the emerging mass press in Europe, 1895-1908’

 • 16 maart 2018 -Valérie Wyns (MSI 03.12)

'Burdened by taxes but trustful of government? The balance between tax burden and wellbeing in Hellenistic Egypt (332-30 BC)'


  ACADEMIEJAAR 2016-2017

 • 7 september 2016 - Ana Isabel Blasco Torres (MSI 01.28)

'Greek Transcriptions of Egyptian Anthroponyms from the Graeco-Roman Period'

 • 13 oktober 2016 - Cara Janssen (MSI 02.08)

'No World without the Stars: Astrology and Society in the Habsburg Netherlands during the Dutch Revolt (ca. 1560s-1640s)'


 • 9 november 2016 - Ben Eersels (MSI 02.08)


‘Woorden en daden. Ambachten en politiek in de laatmiddeleeuwse steden van Brabant en Luik (ca 1300-1500).’


 • 14 december 2016 - Laura Eskens (MSI 02.08)

'De Retoriek van Honger en Overvloed. Agro-voedselpolitiek in België van 1930-1958'

 • 8 februari 2017 - Dries Claeys (MSI 02.08)


‘Wereldoorlog I en wederopbouw. De reconstructie van platteland en landschap in Vlaanderen.’


 • 1 maart 2017 - Lu Pan (MSI 02.08)


'Translating China: A Study of Early English Translations of San Kuo (1820-1925)'


 • 20 april 2017 - Hannelore Franck (MSI 01.08)


'Memoria et Caritas: de wisselwerking tussen armen- en memoriezorg in laatmiddeleeuws Brugge.'


 • 8 mei 2017 - Andrea Bardyn (MSI 02.08)

'Women’s fortunes.
Gender inequality, property and investment in late medieval Brabant
'


ACADEMIEJAAR 2015-2016

 • 20 oktober 2015 - Alexander Soetaert (MSI 01.28)

"The making of transregional Catholicism. Print culture in the ecclesiastical province of Cambrai (1559-1659)".

 • 6 november 2015 - Sophie Verrycken (MSI 01.23)


“Hispano-Flemish Elites in the Habsburg Netherlands. Transregional Marria ges and Mixed Identities, 1659-1708”


 • 9 december 2015 - Gert Baetens (MSI 02.08)

"Petitioning in Ptolemaic Egypt"

 • 10 maart 2016 - Tinne Claes (MSI 01.23)


"The corpse divided: bodily integrity, ownership and identity in late-nineteenth-century anatomy"


 • 28 april 2016 -Veronique Deblon (MSI 01.12)


"Reanimating anatomy: representations of the dissected body between life and death (1780-180)"


 • 18 mei 2016 - Silke Vanbeselaere (MSI 01.20)


"Witnesses in Theban Property Contracts: a practical application of Social Network Analysis"


 • 25 mei 2016 - Pietro Zaccaria (MSI 01.23)

"The Fragments of Diokles and Demetrios of Magnesia: From Biography to Philosophy"


ACADEMIEJAAR 2014-2015


 • 18 september 2014 - Hendrik Moeys (KADOC)                 
Government policy and subsidiary social provision in nineteenth-century Belgium

 • 23 oktober 2014 - Tom Bervoets (MSI 01.20)
Loyaliteitsconflicten aan de basis? Kerkelijke litigiositeit voor de Raad van Brabant in de 18de eeuw

 • 26 november 2014 - Stephanie Kerckhofs (MSI 02.08)
Landbouw in tropisch Afrika. Agrarische wetenschap en kennisnetwerken in Belgisch Congo, 1910 – 1950

 • 28 november 2014 - Valerie Vrancken (MSI 01.23)

Politiek, herinneringscultuur en ideologie in de late middeleeuwen. De ‘Blijde Inkomst’-charters van de hertogen van Brabant (1356-1515)


 • 10 december 2014 - Ortwin Huysmans (MSI 02.18)

Hervorming en de bisschop: de houding van het episcopaat ten opzichte van het beheer en de hervorming van religieuze gemeenschappen tijdens de centrale middeleeuwen (Kerkprovincie Reims, ca. 900−ca. 1100)

 • 14 januari 2015 - Jelle Lisson (MSI 01.28)
The authority of the Bishop in the Post-Carolingian and Pre-Reform Age (c.900-c.1050): an inquiry into the lives and deeds of episcopal leaders in Western Francia and into the nature of their authority (Ecclesiastical Province of Rheims)

 • 3 juni 2015  - Elwin Hofman (MSI 01.23)
Murderers, Whores and Sodomites. Stigma and the Self in the Southern Netherlands (1750-1830) 

ACADEMIEJAAR 2013-2014

 
 • 18 december 2013 - Dirk Van Waelderen

 The portrayal of the Ottoman Turks in the Spanish and Austrian Netherlands of the Habsburgs: media, opinions and images


 • 25 april 2014 - César Esponda de la Campa (05.30)

The infrastructure of globalisation. The printing press of the Southern Netherlands and the creation of the Spanish colonial empire in the viceroyalties of New Granada Río de la Plata, 1535-1800


 • 9 mei 2014 - Bram De Ridder (05.30)

Strategieën voor 'bordermanagement': de evolutie van de grenzen tussen de Habsburgse Nederlanden en de Nederlandse Republiek, 1580-1660


ACADEMIEJAAR 2012-2013
 
26 september 2012
Johan Van der Eycken


17 oktober 2012
Hans Van Grunderbeek
Universitaire instituten voor lichamelijke opvoeding in België tijdens de twintigste eeuw: een dynamisch proces van academische en professionele profielbewaking
 

24 oktober 2012
Marjan De Smet
 

14 november 2012
Joris Vandendriessche
Medische wetenschap in de stad. De wetenschappelijke praktijken en stedelijke inbedding van medische genootschappen in België, 1830-1914
 

7 december 2012
Gertjan Verhasselt
 

12 december 2012
Nina Lamal
 

13 maart 2013
Marleen Brock

27 maart 2013 (17u)
Herwig De Lannoy
"De schandaligste en hatelijkste partijgeest".
Ontstaan en evolutie van de politieke partijen op het lokale beleidsniveau (1830
-1976):
de centrumstad Mechelen.


10 mei 2013 (15u)
Stijn Knuts
Een natie op twee wielen? Fietsen en wielrennen als manifestaties van socioculturele processen in België, 1860-1940.
 


Comments