Ngày Văn bản File
 30/10/08 Lịch công tác tháng 11/2008   Tải file>>
 27/10/08  Bài tập ViOlet Scrip  Tải file>>
 20/10/08  Kế hoạch tập huấn giáo viên Tiếng Anh cấp Tiểu học  Tải file>>
 20/10/08  Hướng dẫn sử dụng trang điều hành của Sở GD&ĐT  Tải file>>
 20/10/08  Hướng dẫn biên soạn chủ đề tự chọn môn Toán, Ngữ văn  Tải file>>
 20/10/08  Đề tuyển sinh Nguyễn Bình Khiêm - Tiếng Anh 08-09 Tải file>> 
 20/10/08  Kết quả và kế hoach SKKN năm 08-09  Tải file>>
 17/10/08  Quyết định thanh tra các trường THCS  Tải file>>
 28/10/08   Tài liệu hướng dẫn học Power Point  Tải file>>
     
01/10/2008

Lịch công tác tháng 10/2008 (Có bổ sung)

Tải file>>
03/10/2008 Quyết định về ngày Khuyến học Việt Nam Tải file>>
02/10/2008 Thông báo mời nhận xe đạp do hội Hữu nghị Việt - Nhật cấp Tải file>>
09/09/2008 Mẫu EMIS (Cũ) THCS Tải file>>
09/09/2008 Lịch kiểm tra phổ cập giáo dục (Điều chỉnh) Tải file>>
09/09/2008 Chương trình diệt virus XF/SIC Tải File>>
09/09/2008 Hướng dẫn sử dụng internet

Tải file>>

09/09/2008 Mẫu EMIS (Cũ) Tiểu học Tải file>>
09/09/2008 Mẫu EMIS (Cũ) Mẫu giáo Tải file>>
09/09/2008 Mẫu EMIS (Cũ) Mầm Non Tải file>>
09/09/2008 Phân bố thời lượng các môn học THCS Tải file>>
09/09/2008 Phương hướng nhiệm vụ cấp THCS Tải file>>
09/09/2008 Lịch công tác lớn cấp THCS Tải file>>
25/04/2008 Đề khảo sát học sinh giỏi 6,7,8 (Toán, Lý, Hoá) Tải file>>
25/04/2008 Mẫu báo cáo số liệu kỳ cuối năm cấp THCS Tải file>>
01/03/2008 Lịch công tác tháng 03 năm 2008 Tải file>>
01/03/2008 Đề thi học sinh giỏi CASIO năm học 2007-2008 Tải file>>
21/02/2008 Đề thi học sinh giỏi môn Hoá học lớp 9 - Năm học 2007-2008 Tải file>>
21/02/2008 Đề thi học sinh giỏi môn Vật Lý lớp 9 - Năm học 2007-2008 Tải file>>
21/02/2008 Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 - Năm học 2007-2008 Tải file>>
28/12/2007 Công văn và biểu mẫu sơ kết kỳ I ( THCS) mau_BCSK.doc
28/12/2007 Lịch công tác tháng 1 năm 2008 Tải file>>
01/12/2007 Phân phối chương trình môn Ngữ Văn Tải file>>
01/12/2007 Phân phối chương trình môn Toán THCS Tải file>>
01/10/2007 Lịch kiểm tra công tác phổ cập giáo dục Tải file>>
22/12/2007 Mẫu báo cáo số sơ kết cấp THCS (File excell để nhập số liệu) Tải file>>
01/10/2007 Lịch công tác tháng 10 năm 2007 Tải file>>
06/09/2007 Hướng dẫn thực hiện PPCT ( Phòng GD-ĐT Quế Sơn) Tải file>>
03/09/2007 PPCT khung của Bộ GD-ĐT Tải file>>
03/09/2007 Hướng dẫn thực hiện PPCT của Bộ GD-ĐT Tải file>>
29/08/2007 Lịch công tách tháng 9 năm 2007 Tải file>>
07/2007 Hướng dẫn dạy học tự chọn của Bộ Giáo dục - Đào tạo Tải file>>