CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN LỚP 9
 

Để tải nhanh một file: Kích chuột phải vào liên kết Tải file>> chọn Save taget as

I. Môn Toán:

1. Đường tròn, đường thẳng với đường tròn - Bám sát - Lê Trí Bửu - THCS Đông Phú                                                 Tải file>>

2. Giải toán dựng hình lớp 9 - Nâng cao - Võ Nhãn - THCS Quế Long                                                                              Tải file>>

3. Giải bài tập căn thức bằng phân tích, rút gọn - Bám sát - Trần Đình Phúc - THCS Quế Thuận                                Tải file>>

4. Một số phương pháp giải phương trình - Nâng cao - Hồ Văn Bình - THCS Quế Xuân                                              Tải file>>

5. Các bài toán liên quan đến hệ thức VI ET - Bám sát - THCS Quế Cường                                                                      Tải file>>

6. Phương pháp giải các phép tính về căn thức bậc hai - Bám sát - Nguyễn Quang Thuật - THCS Quế Phong         Tải file>>

7. Phương trình bậc hai một ẩn - Bám sát - Nguyễn Văn Tín - THCS Quế An                                                                 Tải file>>

8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai -Nâng cao - Nguyễn Phước Vệ - THCS Quế Minh                                            Tải file>>

9. Giải tam giác vuông mở rộng Bám sát - Phan Thy Sĩ - THCS Quế Hiệp                                                                        Tải file>>

II. Môn Ngữ văn:

1.Ôn luyện về kiểu bài tự sự trong chương trình Ngữ văn 9 - Bám sát - Nguyễn Thị Thu Hương, Vũ Ngọc - THCS Quế Xuân

Tải file>>

2. Ôn luyện các biện pháp tu từ - Bám sát - Phạm Thị Ánh Minh - THCS Quế Long

Tải file>>

3. Vẻ đẹp ngôn từ nghệ thuật Truyện Kiều của Nguyễn Du - Nâng Cao - Đỗ Thị Hồng Vân - THCS Quế Phong

Tải file>>

4. Văn bản thuyết minh - đặc điểm, vai trò - Bám sát - Trương Thị Hông - THCS Quế Thuận

Tỉa file>>

5. Những sáng tạo của Nguyên Du trong Truyện Kiều - Nâng cao - Âu Thị Nhân - THCS Đông Phú

Tải file>>

6. Những lỗi thường gặp trong nói và viết - Bám sát - Nguyễn Thị Tâm Đăng - THCS Quế Cường

Tải file>>