TRANG TIN - PHÒNG GD&ĐT QUẾ SƠN

Địa chỉ: TT Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam - Email: pgdqueson@gmail.com Tell:0510885178


CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11
1. CƠ CẤU - TỔ CHỨC
2. DÀNH CHO GIÁO VIÊN
3. DÀNH CHO HỌC SINH
4. QUÁN VĂN
5. VƯỜN THƠ
6. GÓC ÂM NHẠC
7.  VĂN BẢN PHÒNG
8. MÁY TÍNH VỚI BẠN
9. DIỄN ĐÀN DẠY HỌC
10.LƯỚT WEB

Thông tấn xã Việt Nam

Tin mới cập nhật

Mẫu EMIS giữa năm

        Phòng gởi đến các trường mẫu EMIS giữa năm. Các trường nhập dữ liệu và nộp file về Phòng cùng với việc nộp sơ kết học kỳ I.

       Mẫu THCS                                                                               Tải file>>

       Mẫu Tiểu học                                                                          Tải file>>

        Mẫu Mẫu giáo                                                                        Tải file>>

        Mẫu Mầm Non                                                                        Tải file>>

Quyết định thanh tra chuyên môn trường THCS Quế An

        Phòng gởi đến các trường Quyết định thanh tra chuyên môn trường THCS Quế An. Căn cứ Quyết định, các trường cử CB,GV tham gia đúng thành phần, thời gian, địa điểm.                                            Tải file>>

 Thông báo:

Về việc thay đổi lịch họp Phó hiệu trưởng các trường THCS và đăng ký sao in đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 208-2009 

Tải file>>

Kế hoạch tập huấn xây dựng giáo án điện tử cho CB-GV các trường Tiểu học

       Thực hiện kế hoạch tháng 12/2008, Phòng GD&ĐT tổ chức các lớp tập huấn xây dựng giáo án điện tử cho CB,GV các trường Tiểu học trên địa bàn huyện. Sau đây là kế hoạch tổ chức:

1. Địa điểm:

        Lớp 1: Đặt tại THCS Đông Phú. Dành cho CB,GV các trườngTH Quế Long, Quế Phong, Quế An, Đông Phú, Quế Minh, Quế Châu, Quế Hiệp, Quế Thuận.

        Lớp 2: Đặt tại THCS Quế Cường. Dành cho CB,GV các trường TH Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú 1, Quế Phú 2, Hương An, Quế Cường, Phú Thọ.

2. Thời gian:

      Lớp 1: Ngày 7 và ngày 11 tháng 12 năm 2008.

      Lớp 2: Ngày 14 và ngày 18 tháng 12 năm 2008.

3. Số lượng: Mỗi đơn vị cử từ 3 đến 4 CB, GV.

4. Nội dung tập huấn: Xây dựng giáo án điện tử bằng PowerPoint.

 5. Yêu cầu khi về dự lớp tập huấn:

-  Các trường THCS Đông Phú, THCS Quế Cường chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ lớp học ( phòng máy tính, Projecter, nước uống ... )

-  Phòng sẽ phô tô tài liệu bồi dưỡng đến trường (1 tập/ trường). Tuy nhiên, các trường có thể tải tài liệu tập huấn đế xem trước khi về dự tập huấn.           

                                                                                                                     Tải file tài liệu>

 

Chủ đề tự chọn lớp 9: Sau khi nhận được các chủ đề dạy tự chọn lớp 9 từ các đơn vị, Phòng GD&ĐT đã tiến hành tuyển chọn các đề tài có chất lượng gởi Sở GD&ĐT để Sở thẩm định và dùng làm tài liệu dạy học trên toàn tỉnh. Phòng gởi đến các trường tất cả các chủ đề đã nhận để các trường tham khảo, sửa đổi và sử dụng tại đơn vị mình trong giai đoạn trước mắt                                          Chi tiết>>

 

Sở GD&ĐT thay đổi kế hoạch  kiểm tra phổ cập giáo dục: Huyện Quế Sơn được kiểm tra vào ngày 24/11/2008 - Tại Phòng GD&ĐT Huyện.

               Theo kế hoạch thay đổi và yêu cầu của Sở GD&ĐT Quảng Nam, Phòng Thông báo đến trường một số nội dung về việc chuẩn bị hồ sơ PCGD THCS để tỉnh kiểm tra như sau:

- Tất cả hồ sơ PCGD THCS (kể cả phiếu điều tra hộ gia đình) được tập trung tại Phòng GD&ĐT huyện Quế Sơn vào sáng ngày 24/11/2008 để kiểm tra ( Các trường cử người (H.Trưởng hoặc H.Phó) mang hồ sơ và thuyết minh số liệu khi có yêu cầu)

- Xem Hướng dẫn hồ sơ PCGD THCS và mẫu biên bản kiểm tra (Hai file đính kèm) để chuẩn bị hồ sơ và sắp xếp theo đúng yêu cầu.

- Hồ sơ được chuẩn bị cho cả hai năm 2007 và 2008

- Hồ sơ công nhận phổ cập cấp xã cần chú ý kiểm tra : Thể thức văn bản, thẩm quyền ký, số, ngày tháng ban hành phù hợp với tiến trình công việc (VD: QĐ tự kiểm tra phải có trước biên bản tự kiểm tra...)

- Chú ý các thuyết minh số liệu cho bảng số liệu năm 2008 và thuyết minh cho sự thay đổi số liệu giữa hai năm 2007, 2008.

- Chú ý việc ký khoá (trang đầu) sổ điều tra hộ gia đình của UBND xã, ký xác nhận của cán bộ điều tra ...

- Việc đóng tập nên được thực hiện theo thứ tự :

a) Hồ sơ công nhận phổ cập:

    - Mục 1 đến 9 đóng 1 tập

     - Mục 10 đóng 1 tập

     - Các văn bản chỉ đạo (Đảng, Ban ngành, Phòng) đóng 1 tập.

b) Các hồ sơ minh chứng:

     - Phiếu điều tra, Danh sách trẻ từng độ tuổi (Sổ phổ cập) để nguyên

     - Danh sách 3 đến 6 đóng 1 tập

     - Danh sách 7 - 8 đóng 1 tập

     - Hồ sơ mục 9 đóng 1 tập.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường nhanh chónh triển khai thực hiện

Tải file hướng dẫn