Mời thầy cô và các em học sinh vào trang Văn bản Phòng để tham khảo Đề + Hướng dẫn chấm giỏi lớp 9.
 
Biểu đồ thống kê chất lượng các cấp:
1. Mầm non: Chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ
   
2. Tiểu học: Thống kê chất lượng hai môn Toán - Tiếng Việt
 
 
3. THCS: Thống kê chất lượng hai mặt Hạnh kiểm - Học lực:
 
 

 Phòng cũng gởi đến các trường THCS biểu đồ thống kê điểm bài kiểm tra các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cấp THCS                                          Xem>>
Trang con (1): Dành cho học sinh
Comments