PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN BÌNH THẠNH

Chào mừmg các bạn đến với trang web của Phòng Giáo dục Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh


Địa chỉ : 08 Phan Đăng Lưu, phường 14 Bình Thạnh, email: pgdbinhthanh@gmail.com hay pgdbinhthanh@yahoo.com.vn, ĐT: 5107854 -8434403

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1)Ban Lãnh đạo

2)Các tổ công tác

3) Các đơn vị giáo dục

  • Mầm Non
  • Tiểu học
  • THCS & trực thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE