PFI Serralleria (antic PQPI)

Els PFI s'adrecen a nois i noies de 16 a 21 anys que no tenen el títol d'ESO.

Els PFI són el primer estadi de la Formació Professional.

En els PFI els aprenentatges són molt pràctics i a més es fan 180 hores de pràctiques en una empresa.

El PFI que impartim a l'Institut Quercus és el PFI de Serralleria i pertany a la família professional de la Fabricació Mecànica.La certificació que s'obté és la d'Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques.

La competència general d’aquest certificat consisteix en la capacitació per dur a terme operacions auxiliars en els processos de mecanització i muntatge per a la fabricació mecànica, així com per construir, muntar i reparar elements de serralleria i d’estructures metàl·liques. Muntar i mantenir instal·lacions frigorífiques, de climatització i de ventilació aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscos laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.


Àmbit professional i de treball : Aquest professional exercirà la seva activitat en el sector de fabricació mecànica en l’àrea de fabricació, muntatge o reparació.

Els principals subsectors en els quals pot desenvolupar la seva activitat són:

  • Fabricació de productes de serralleria, tallers mecànics, construcció de maquinària.

  • En general, empreses dedicades a la fabricació i muntatge de productes de serralleria i construccions metàl·liques

Les ocupacions i llocs de treball més significatius són:

  • Ajudant de fusteria metàl·lica

  • Ajudant de muntador

  • Reparador de fusteria metàl·lica

  • Ajudant de serraller del metall


Àmbit educatiu

  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.

  • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.Subpáginas (1): Curriculum i horari