DOK café

Op 11 september 2014 was er in Drachten weer een informele bijeenkomst.
Hier vind je een impressie van de onderwerpen die daar aan bod zijn gekomen:

CAFÉ DOK – EEN BIJEENKOMST MET BALLEN!
Als u er donderdag 11 september bij was dan heeft u gezien dat er meer dan 40 ‘cafégangers’ waren die in een informele sfeer gesproken hebben over onderstaande onderwerpen.
De thema’s waren de ELO, good practices met betrekking tot Focus op Vakmanschap (FOV) en Examinering.
Grote complimenten delen we uit aan de studenten en het team Horeca, die ons gastvrij en culinair in de watten legden. Heeft u die bitterballen ook gezien!? Super in meerdere opzichten!
 
Was u er niet bij? Op donderdag 20 november kunt u weer in het café terecht. Samen met u hopen we dan een boompje op te kunnen zetten over de nieuwe kwalificatiestructuur.
Graag tot ziens in café DOK.
 
Meer weten?
Neem gerust contact op met ons of met de gespreksleiders van afgelopen keer:

ELO 
- ouderportaal en rapporteren: Jerôme Tehupeiory
FOV
- arrangement ondernemerschap: Klaas van der Meulen, Nel-An Veldman
- co-makership (projecten i.s.m. bedrijven): Henk van der Pol, Sym Timmermans
- niveau 2 brede opleiding: Joke Feldbrugge
- leernetwerk ‘Share 21’: Akkemar Born, Rob Römer
Examinering
- veranderingen in teams: Pieter Jansma

Dienst Onderwijs en Kwaliteit
Bianka Boonstra
Gerda Jeeninga
Jerôme Tehupeiory
José van der Wiel
Meine Scheweer
Nicoline Fehrmann
Paul Goslinga
Pieter Jansma

Informatie van de gespreksleiders


ELO
Jerôme Tehupeiory demonstreerde onder grote belangstelling van collega’s de werking van het ouderportaal.
Welke gegevens zijn zichtbaar voor ouders en hoe komen zij aan de informatie. Hoe zit het met meerderjarige studenten en hun privacy en hoe zit het met de veiligheid? Over dit soort vragen is van gedachten gewisseld.
 
Focus op vakmanschap
In het kader van Focus op vakmanschap en de nieuwe urennorm zijn veel teams aan de slag gegaan om meer begeleide  onderwijstijdtijd te realiseren door middel van vernieuwend onderwijs. Een drietal docenten hebben hun good practices gedeeld met ons in Café DOK.
 
Zo heeft Joke Feldbrugge het project van de brede niveau-2-opleiding gepresenteerd, waarbij studenten van de opleidingen Medewerker Fotografie, Medewerker ICT, Medewerker Sign en  Medewerker DTP een gezamenlijk basisjaar doorlopen. Op deze manier wordt er efficiënter gewerkt en krijgen studenten een bredere basis aangeboden waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
 
Klaas van der Meulen heeft het onderwijsarrangement ‘Ondernemerschap’ toegelicht. Dit keuze-arrangement biedt studenten een goede voorbereiding op het starten van een eigen onderneming.
 
Henk van der Pol heeft het onderwijsconcept van de opleiding Infra gepresenteerd waarin sprake is van een sterke verweving van leren en werken.
 
Akkemar Born en Rob Römer hebben een presentatie gegeven van het nieuwe digitale leernetwerk ‘Share 21’. Op dit leernetwerk kunnen we als collega’s van de vestiging Drachten kennis met elkaar delen. Meer informatie hierover volgt.
 
Examinering
Pieter Jansma presenteerde de workshop examinering en de verandering in teams waarbij de procesarchitectuur examinering, de nieuwe actoren (examencoördinator en hoofd examinering) , het diplomamodel, slaag- en zakbeslissing en de beoordeling bpv aan de orde kwamen.
Houd de volgende DigiDr88 in de gaten want dan komt er meer informatie over de nieuwe wet- en regelgeving, de uitrol examinering en een link naar relevante documenten!
Comments