21stCE

Wat is nu eigenlijk dat "21st Century Education" ?
Uitgelegd met tekst:

Benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw:

Wat moeten jongeren nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Verschillende organisaties wereldwijd hebben hiervoor verschillende modellen. 
Kennisnet heeft deze modellen vertaald naar de Nederlandse situatie. 
Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties 

  • samenwerken, 
  • creativiteit,
  • ict-geletterdheid,
  • communiceren, 
  • probleemoplossend vermogen, 
  • kritisch denken en 
  • sociale en culturele vaardigheden 

van belang.
Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw.  Lees hier verder.


niet denken maar durven doen


Creatief denken


Uitgelegd met beeld:

21st century skills
Comments