Vojenské velitelství K 116  v Prokopském údolí

zpět na hlavní stránku

Podzemní vojenský objekt v Prokopském údolí

 


 

update 6/2009, pokud uvedete link na tento web, můžete veškeré informace a fotografie používat jak je libo. Pořad o NORADU lze vidět na Discovery, díky nezodpovědnosti našich úředníků utrácejících naše daně nevíme o objektech v ČR vůbec nic, tak si musíme něco zjistit sami.

lokace : Praha, Prokopské a Dalejské údolí, Zlíchovský kopec

 Loc: 50°2'31.74"N,14°22'26.03"E

Jeden z nejvíce utajovaných objektů v ČR a pravděpodobně jeden z nejrozsáhlejších podzemních prostorů u nás. Nepotvrzený současný krycí název K-116,  číslo VÚ 2508. Patří do souboru vojenských velitelství a objektů budovaných pro řízení operací při plánovaném obsazení západní evropy, objektů, jejichž existenci armáda usilovně tají a bedlivě je střeží (stejně jako hlavní vojenské velitelství Strašice- oblast "u Němých",  objekt Tisovník u Droužetic/Strakonice, údolí Úhlavky u Stříbra) ,což je ideální způsob jak zamaskovat zbytečné utrácení peněz a zamezení dotazů k čemu nám podobné objekty jsou dnes v tomto počtu přibližně stejném jako za dob největší studené války.  Pokud se na něj zeptáte třeba na seriozním webu Vojenství kvalitně, odpověd je "Údaje o lokalitě Prokopské údolí nemáme k dispozici". Z neoficiálních zdrojů se jedná o "záložní objekt zvláštního významu, v současné době nepoužíván". Ale tomu nesvědčí fotografie, na kterých je vidět v areálu vchodového objektu množství parkujících aut a informace z diskuzních fór, dle kterých je objekt využíván v současné době armádou ,  nebo jinou složkou státu a je tam čilý ruch ve formě každodeního závozu pracovníku autobusy. Dle postupně zjistěných informací lze odhadovat, že objekt je hlavní sídlo armády ČR nebo MO pro případ války. Pokud se navíc podíváte na výdaje armády 2006 (1MB, aktuální najdete i přes Google) najdete tam položky (ř.1295 a dále) za pronájmy datových okruhů do bunkru v Prokopském údolí za rok 2006 :

Telekom. okruhy Praha Jinonice-Praha Daleje, Smíchov (možné spojení s VU AV CR pro řídící systémy v Jinonicích, s objektem Paví Vrch na Smíchově , případně s NBU na Smíchově a dalším podzemním objektem na konci Vrchlického ulice).
Telekom. okruhy Praha Karlín - Praha K Dalejím ( krajské vojenské velitelství v Karlíně).
Telekom. okruhy Praha Dejvická - Praha K Dalejím (pravděpodobně spojení s GŠ).

Nejnovější informace ukazují, že velikost objektu bude opravdu obrovská, původní poválečná část byla značně rozšířena, viz foto polohy objektů , které s velitelstvím souvisí.

1.nejstarší část ve skále napravo od budovy, 3 tunely budované za války v lomu

2. novější část ze 60.let, severně od budovy, v urovni údolí, až 8 pater pod zem, poloha ověřena, počet pater dolů bohužel zatím ověřit nelze, ale tato část je osazena nákladními výtahy

3. nejnovější část, budována v době výstavby metra pro snadné zamaskování rozsahu stavebních prací, s vchodem v dvou budovách označených na mapách jako oblast AČR směrem od Radlické ulice (konec ulice Výmolová ), a propojením na vodárnu a telekomunikační věž Divčí hrady a s propojením na Vojenský výzkumný ústav elektroniky v Jinonicích.

Zajímavé bude pozorovat, jak se utká zájem developerů zastavět tuto vysoce lukrativní oblast se zájmem armády uchovat tento zbytečný objekt, po plánu postavení nesmyslné lanovky do pole už se objevují na internetu fotografie s plány kompletního zastavění oblasti.


objekty související s K 116


Z informací návštěvníků webu :

 Z historie objektu je známo, že se jedná původně o lom a jeskynní prostory, za druhé světové valky přebudován na podzemní továrnu Junkers (kódové označení Kali), blízko je továrna Walter Jinonice na motory). Původně zde byla poměrně rozsáhlá tzv. Prokopská jeskyně s pramenem podzemní vody. Postupně odtěžovaná lomem na vápenec už od 19. století. Již před válkou zde byly kopány dopravní štoly a svážníce do vyšších pater lomu. Za války potom vykopány tři rovnoběžné tunely o délce cca 300 metrů a výšce až 8 metrů (údajně se zde počítalo s parkováním obrněného vlaku, v podzemí se nacházelo i malé nádraží s překladištěm), ovšem jestli tam ten vlak byl se nedá dnes určit.   Už ve válečných dobách bylo propojení továrny svážnicí s vyššími patry lomu. Svážnice údajně ústí v místech „druhých“ horních vrat. První vrata jsou ty, co jsou překryty maskovací sítí. Ovšem naproti nim přes kopec jsou ta samá vrata z druhé strany, vedoucí do lomu. Jsou velmi špatně viditelná, pouze když je opadané listí od plotu nad lomem a dalekohledem.  První a druhá vrata jsou propojena chodbou. Ty základní tři tunely údajně zůstaly zachovány.

 Dále po vyklizení továrny bylo podzemí prázdné, chvíli tam byly sklady zeleniny, ale už někdy v roce 1948 se o podzemí zajímá armáda, když hledá vhodný objekt pro zkoušky zbraní. O tom existuje v archivech záznam. Objekt však nebyl údajně vhodný a tak byl ještě mnoho let opuštěný, respektive byl součástí lomu, který zde fungoval ještě koncem 60. let, kdy objekt už byl znovu zabrán armádou, teď již za jiným účelem. V tomto období se zde zřejmě pouze využívají prostory po německé podzemní továrně a štoly lomu, skutečně ke zkouškám zbraní, skladování nedotknutelných zásob pro případ války a další činnosti.  Vědělo se, že se tam připravuje bunkr pro vládnoucí elitu a špičky armády pro případ jaderné války a také hlavní záložní velitelství Ministerstva národní obrany. Potom počátkem 80. let byl objekt radikálně přestavěn a zmodernizován a údajně také masívně rozšířen.  Dokoce rok bylo uzavřeno i tzv. Jezírko u Hlubočep. Po otevření pro veřejnost se zde objevila úplně nová kanalizace a štola, která sem z objektu vede byla hodně důkladně zamaskována. To, že tam ta štola vede je 100%, pamětníci z Hlubočep jí pamatují, na skále u Jezírka byl přilepen dřevěný domeček a v něm vstup do dopravní štoly, která vedla až do lomu, kde je dnes vojenský objekt. Kousek nad jezírkem se nacházel zajímavý kanál. Dekl byl uprostřed remízku. Pod deklem je větší prostora s dalším deklem, pod ním pak chodba kamsi. Spodní dekl je zabezpečen elektronickým zařízením a dnes je bohužel zabetonován. Od dob rekonstrukce už civilové v objektu nepracují. Pouze vojáci nebo vysloužilí vojáci, co chodí objekt udržovat. Zhruba před pěti lety začala objekt hlídat Vojenská policie. V objektu jsou nové ploty, kamery, čidla, dost nepříjemní a ozbrojení vojáci (nepotvrzeno). 

Update - Nákres je pouze nejmenší a nejstarší část bunkru - Nákres převzatý z fortifikace.net téma VS MNO (abyste viděli obrázky, musíte se zaregistrovat) ukazující původní poválečnou velikost objektu.