Vài Nét về Hội

Vài Nét về Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký—Úc Châu

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký—Úc Châu được chính thức thành lập vào ngày 25 tháng 10 năm 1998 tại Sydney. Hội được thành lập là nhờ vào nỗ lực của nhiều Thầy Cô và cựu học sinh hiện đang cư trú ở Úc.

BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI

 • Trưởng ban: Thầy Bùi Vĩnh Lập

 • Thủ quỹ: Anh Nguyễn Văn Lành

 • Thư ký: Anh Mai Viết Thủy

 • Liên lạc: Anh Nguyễn Văn Ưu

 • Nội quy: Thầy Nguyễn Văn Quyện

 • Internet: Anh Nguyễn Hòa Hợp

 • Ngày thành lập Ban Vận Động: 11 tháng 5 năm 1997. Ngày mãn nhiệm: 25 tháng 10 năm 1998.

HỘI VIÊN

Hội viên bao gồm cựu giáo chức, học sinh, nhân viên và thân hữu của Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký, Saigon.

TÔN CHỈ

Hội được quan niệm là một đại gia đình kết hợp mọi cựu học sinh, giáo chức và thân hữu của Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký. Các thành viên của Hội gác bỏ các quan điểm dị biệt về tôn giáo và chính trị, và đến với nhau như anh em một nhà. Hội không tham gia vào các hoạt động tôn giáo và chính trị.

MỤC ĐÍCH

Hội được thành lập nhằm mục đích:

 • Phát triển tình thân ái và tương trợ giữa cựu học sinh, giáo chức, nhân viên và thân hữu của Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký.

 • Vinh danh nhà khoa học ngôn ngữ Petrus Trương Vĩnh Ký.

 • Bảo tồn truyền thống Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký.

 • Đóng góp vào các sinh hoạt văn hóa, xã hội và giáo dục cho người Việt Nam.

Comments