Služby

Klienty zastupujeme před soudy všech stupňů i před Ústavním soudem ČR, před orgány státní správy a samosprávy a rovněž při jednáních se soukromoprávními subjekty. Vymáháme pohledávky soudní i mimosoudní cestou.

Rozsah advokáty poskytovaných služeb

Advokáti nabízejí klientům právní služby v rámci generální praxe, zejména v těchto právních odvětvích:

Trestní právo

Zastupování občanů v jakémkoliv stádiu trestního řízení pro veškeré trestné činy obsažené v trestním zákoně bez ohledu na to, v jakém postavení občan je (podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený, svědek, poškozený).

Rodinné právo

Vztahy mezi rodiči a dětmi, rozvodové řízení, práva a povinnosti společného bydlení, vypořádání vzájemných majetkových vztahů, určení nebo popření otcovství, úprava výživného mezi rodiči a dětmi, pěstounská péče, osvojení, adopce atd.

Občanské právo

Zastupování občanů v soudních sporech, soudní vymáhání nároků (např. pohledávky, náhrada škody, bezdůvodné obohacení, apod.), zajištění práv k nemovitostem, právní vztahy k bytovým i nebytovým prostorám, sousedská práva atd., sepisování smluv, dohod a dalších listin.

Pracovní právo

Vznik a skončení pracovního poměru, vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, mzdové nároky, náhrada škody, odpovědnost za pracovní úraz, sepisování pracovních smluv, konkurenčních doložek a dalších písemností s tím spojených.

Obchodní právo

Vztahy mezi podnikateli, zakládání firem (spol. s r. o., a. s., k. s. atd.) soudní vymáhání nároků (např. nesplacené faktury, náhrada škody, apod.), koupě a prodej podniku, směnečné právo, podnikání zahraničních osob v ČR, konkurzní právo, sepisování mandátních, kupních aj. smluv.

Správní řízení

Přestupkové řízení, stavební a další řízení, přezkoumání správních rozhodnutí soudem a další řízení v této oblasti.